Styrelsen

Ordförande

Brita Klint

Vice Ordförande

Carl-Magnus Mårheden

Kassör

Cajsa Markman

Sekreterare

Mai-Gret Fredriksson

Ledamöter

Karina Arvidsson, Hoschang Moschiri, Christine Westling

Suppleant

Carin Stenhammar

Revisor

Kenneth Lind

Valberedare

Lars Övling