Filmstudions årsmöte 2021

På grund av pandemin kommer Filmstudions årsmöte att hållas digitalt den 22 mars kl 18.00 med enbart styrelsen. Medlemmarna kan ta del av årsmöteshandlingarna på föreningens hemsida, www.vasterviksfilmstudio.se, eller genom att kontakta Brita Klint, brita.klint@gmail.com, tel 070-3086333, Fabriksgatan 20 C, 59340 Västervik. Medlemmarna kan lämna poströst genom mejl eller brev till Brita Klint.

Vi vet i dagsläget inte när vi kan starta verksamheten igen.

Styrelsen