Välj filmer till hösten

Nu kan ni föreslå filmer till hösten. Under våren visades flertalet filmer valda av våra medlemmar. Filmerna som ni kan välja finns på Sveriges Förenade Filmstudios lista. Ni kan beställa hem listan eller titta på nätet (se under). Det går också bra att önska med förhoppningen att filmen finns.

Kontakta någon av styrelsen eller maila vår ordförande på brita.klint@gmail.com

Sveriges Förenade Filmstudios