Styrelsen

Ordförande

Brita Klint

Vice Ordförande

Carl-Magnus Mårheden

Kassör

Cajsa Markman

Sekreterare

Bosse Sandebäck

Ledamöter

Karina Arvidsson, Hoschang Moschiri, Christine Westling

Suppleant

Mai-Gret Fredriksson, Carin Stenhammar

Revisor

Kenneth Lind

Valberedare

Lars Övling